Kursy przygotowawcze did

Te kursy przygotują Państwa otymalnie!

Wszystkie nasze kursy gwarantują szybkie postępy w nauce, ale uzyskane wyniki zależą w znacznej mierze również od czasu spędzonego na dokształcaniu indywidualnym. Dlatego jako przygotowanie na studia polecamy przynajmniej kurs intensywny, a najlepiej jeśli zdecydowaliby się Państwo na oferowany przez nas kurs Premium. 24 lekcje kursu intensywnego gwarantują stałe postępy w nauce wszystkich sprawności językowych. Ćwiczenia są bardzo intensywne i w krótkim czasie prowadzą do odpowiedniego i wymaganego stopnia opanowania języka. Następnie mogą Państwo przystąpić do 4-tygodniowego kursu przygotowującego do zdania egzaminu TestDaF.

Jak długo trwa przygotowanie językowe?

Długość czasu potrzebnego do momentu kiedy będą mogli Państwo rozpocząć studia w Niemczech zależy od kilku różnych czynników. Jeśli Państwa matura nie zostanie uznana za wystarczające potwierdzenie posiadananych umiejętnosci to muszą Państwo zaliczyć koledż przygotowujący do studiowania. Tu nauka trwa 12 miesięcy i kończy się podejściem do egzaminu sprawdzającego. Jeśli Państwa matura zostanie jednak uznana to jedyne co muszą Państwo jeszcze zrobić to zdać pomyślnie jeden z dwóch egzaminów potwierdzających odpowiednią wiedzę z zakresu języka niemieckiego (DSH lub TestDaF). Jeśli są Państwo na poziomie początkującym to zalecany czas nauki j.niemieckiego wynosi ok 40 tygodni.

Facebook
Ogólne warunki uczestnictwa  |  Impresum  |  data protection  |  *  |  © 2019 by did deutsch-institut. All Rights Reserved.
did deutsch-institut is a licensed TestDaF and telc center and member of EAQUALS.