Kursy egzaminacyjne

Przygotowanie do egzaminu TestDaF i DSH

Aby móc studiować na niemieckiej uczelni muszą się Państwo wykazać odpowiednią znajomością niemieckiego. Można tego dokonać zdając jeden z dwóch egzaminów sprawdzających poziom wiedzy a mianowicie testdaf lub dsh. Obydwa egzaminy są w takim samym stopniu uznawane przez niemieckie uczelnie. Jedyna różnica polega na tym, że organizowany przez uniwersytet egzamin DSH można zdawać tylko raz i jest on organizowany dwa razy w roku. Z kolei egzamin testdaf można powtarzać dowolną ilość razy i jest on organizowany 6 razy w roku w jednym z naszych instytutów w Berlinie, Frankfurcie, Hamburgu lub Monachium.

Przygotowanie do egzaminu na Studiencollege

Oprócz wymaganej znajomości języka niemieckiego obcokrajowcy ubiegający się o przyjęcie na niemiecką uczelnię muszą przedłożyć uznawane w Niemczech świadectwo dojrzałości. Kandydaci posiadający maturę zdaną w jednym z krajów Unii Europejskiej przyjmowani są z reguły od razu. Dotyczy to także studentów mających zaliczone już kilka semestrów na rodzimej uczelni. Ubiegający się o studia w Niemczech, których świadectwo dojrzałości nie zostało uznane, muszą pomyślnie zaliczyć egzamin sprawdzający na college'u. Nasz kurs przygotuje Państwa optymalnie do zdania tego egzaminu.

Facebook
Ogólne warunki uczestnictwa  |  Impresum  |  data protection  |  *  |  © 2019 by did deutsch-institut. All Rights Reserved.
did deutsch-institut is a licensed TestDaF and telc center and member of EAQUALS.