Gwarancja jakości

Gwarancja jakości naszych usług

Od wielu lat EAQUALS bada standardy jakości w naszych instytutach w Berlinie, Frankfurcie i Monachium. To gwarancja, że nasze szkoły spełniają najwyższe i najsurowsze europejskie standardy nauczania języków obcych. Aby zostać członkiem EAQUALS wymagane jest poddawanie się co 3 lata drobiazgowej kontroli niezależnych ekspertów. Ponieważ nasze szkoły posiadają w/w certyfikat jakości EAQUALS oznacza to dla Państwa, ze mogą się Państwo całkowicie zdać na nasz tok nauczania, naszych odpowiednio przygotowanych nauczycieli oraz przejrzysty plan postępów w nauce. Tylko jedno zależy od Państwa samych, a mianowicie... że będą się Państwo pilnie uczyć! To muszą sobie Państwo sami zagwarantować!

Nasze certyfikaty (pieczęcie jakości)
W latach 2012 ( jak i w 2006, 2007, 2008 oraz 2011) did deutsch-institut została wybrana przez ponad 3000 agencji specjalistycznych z całego świata jako najlepsza szkoła językowa w Niemczech i zdobyła nagrodę Language Travel Magazine Star Award.

Szkoły w Frankfurcie, Berlinie i Monachium SA członkami EAQUALS

Instytuty w Berlinie, we Frankfurcie, w Hamburgu i w Monachium należą do centrów egzaminacyjnych Telc.

Od 1990 roku nasze egzaminy są pod stałą kontrolą GFDS (Gesellschaft für deutsche Sprache)

Szkoły w Berlinie, Frankfurcie, Hamburg i Monachium mają licencje TestDaF

Członek FaDaF (Fachverband Deutsch als Fremdsprache)

Członek ALTO (Association of Language Travel Organisations)

Facebook
Ogólne warunki uczestnictwa  |  Impresum  |  data protection  |  *  |  © 2019 by did deutsch-institut. All Rights Reserved.
did deutsch-institut is a licensed TestDaF and telc center and member of EAQUALS.